Muziek en Cultuur Peize (MCP) draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp Peize. Dat doen we door het stimuleren en ondersteunen van muzikale activiteiten voor en door inwoners van Peize. We maken het makkelijker om leuke muziekprojecten te organiseren door drempels te verlagen door:


- jong en oud, nieuwkomers en oud-Peizenaren met elkaar te verbinden
- alle niet-commerciële muziekinitiatieven in Peize actief te ondersteunen met raad en daad
- structureel én projectmatig fondsen te werven, binnen en buiten het dorp
- te investeren in materiaal, zoals een podium, geluidsapparatuur, verlichting, generator
- jeugd actief te betrekken bij initiatieven en ze een podium bieden
- altijd open te staan voor nieuwe ideeën
- samen te werken met andere stichtingen, verenigingen, horeca en het bedrijfsleven

Als bestuursvorm is in eerste instantie gekozen voor een coöperatie, om zo het gemeenschappelijke karakter te benadrukken en de participatie te stimuleren. De muziekcoöperatie is een initiatief van de bevolking zelf – ze is dus van iedereen en heeft een breed draagvlak. Om belastingtechnische redenen is met instemming van de leden besloten om de rechtsvorm te wijzigen in een stichting. Vanzelfsprekend heeft de Stichting Muziek en Cultuur Peize geen winstoogmerk.


Documenten

Huishoudelijk Reglement Stichting MCP
Klachtenregeling Stichting MCP 2022
Niet eens met het besluit van Stichting MCP 2022
Privacy statement Stichting MCP